Koulutus ja työkokemus

Työkokemusta on Salon Seudun terveyskeskuksesta, Lahden avoterveydenhuollosta sekä Asikkalan terveyskeskuksesta ennen ammatinharjoittajaksi ryhtymistä. Työn kuvaan on kuulunut terapia lapsista aikuisiin ja vanhuksiin, nyt yrittäjänä painopiste on ollut lapsissa.

 

Koulutukset:

1993 Toimintaterapeutti Helsingin Sairaanhoito-opistosta

2004 Toimintaterapeutti AMK-pätevöityminen Stadiassa

2012- (kesken)YAMK-pätevöityminen kuntoutuksen suuntautumisvaihtoehdossa Metropoliassa

2004 Lasten Ndt, Bobath -koulutus, Ndt-Bobath -yhdistys

2010 Sensorisen Integraation terapiakoulutus, Turun AMK

2011 Nlp Practitioner, Tavastia Hml

2012 Nlp Master Practitioner, Tavastia Hml

2009 Lasten ja nuorten psyykkinen hyvinvointi, perusopinnot 25op, Kuopion yliopisto

2014 Murtunut sydän haavoittunut lapsi -koulutuskokonaisuus adoptoitujen ja siojoitettujen lasten hoidosta, Päijät-Hämeen kesäyliopisto

 

lisäksi kaikenmaailman pienempiä koulutuksia