Lasten toimintaterapiaa

Toimintaterapiatupa sijaitsee historiallisella Pioneeripuiston alueella Korialla, Päävartiorakennuksessa. Yritys on ollut toiminnassa v. 1999, Pioneeripuistossa v. 2003 alkaen, toimintaterapeuttina koko ajan Outi Linnakallio.

Toimintaterapiatupa tarjoaa lasten yksilötoimintaterapiaa Kelan vaativana lääkinnällisenä kuntoutuksena, sairaanhoitopiirien, kuntien ja kaupunkien maksusitoumuksilla sekä vastaanotolla että lapsen arkiympäristössä.

 

Asiakkailla voi olla monentyyppisiä syitä tulla toimintaterapiaan, esim. sensorisen intergraation häiriö, liikuntavamma, kehitysvamma, autismin kirjon häiriö, aistivamma yms. Terapiatavoitteet laaditaan lähettävän tahon suositusten pohjalta yhdessä lapsen ja huoltajien kanssa ja niiden toteutumista seurataan.